Amdanom Ni

Mae Prosiect Rhywogaethau Estron Ymledol y Ddyfrdwy yn fenter partneriaeth ar gyfer dalgylch cyfan er mwyn rheoli Rhywogaethau Estron Ymledol ar Ddalgylch y Ddyfrdwy yng Nghymru a Lloegr. Sefydlwyd y prosiect yn 2012 a lluniwyd Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer y Prosiect yn 2012/13; dechreuwyd gweithredu’r cynllun yn ystod haf 2013.

WDT Vols with DINNS project WELSH

Dyma weledigaeth y Prosiect:

‘Datblygu strategaeth gyffredinol ar gyfer y dalgylch cyfan ar draws ffiniau, i alluogi i rywogaethau estron ymledol gael eu rheoli ledled dalgylch y Ddyfrdwy mewn ffordd gyfannol a chynaliadwy, a chreu mwy o ymwybyddiaeth o effaith Rhywogaethau Estron Ymledol ledled ardal ehangach y dalgylch.’

Bydd y prosiect yn cyflawni’r weledigaeth hon drwy waith partneriaeth agos, rheolaeth strategol ac ymgysylltu. Drwy gydweithio i atal lledaeniad y rhywogaethau estron ymledol yn y dalgylch, ac i gael gwared arnynt ohono, bydd Prosiect Rheoli Rhywogaethau Estron Ymledol y Ddyfrdwy yn helpu i ddiogelu a gwella ansawdd safleoedd pwysig yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ar gyfer cadwraeth natur ac yn gwella mynediad a mwynhad ar gyfer hamdden yn nalgylch y Ddyfrdwy.