Cyllidwyr Prosiect RhEY y Ddyfrdwy

Mae Prosiect RhEY y Ddyfrdwy yn brosiect a gyllidir yn allanol sy’n dibynnu ar grantiau a nawdd er mwyn cynnal momentwm a chefnogi partneriaid cyflwyno a gwirfoddolwyr.

Mae’r holl sefydliadau, y busnesau a’r unigolion canlynol wedi darparu cyllid i brosiect RhEYDd ers ei sefydlu yn 2012. Mae’r cyllid yn rhan annatod o lwyddiant prosiect RhEYDd ac mae wedi galluogi’r prosiect i ddatblygu a dechrau cyflwyno camau gweithredu allweddol er mwyn gwireddu gweledigaeth y prosiect.

Partneriaid y Prosiect

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r agweddau canlynol ar brosiect RhEYDd wedi cael eu cyllido gan Cyfoeth Naturiol Cymru:

Natural England

Mae’r agweddau canlynol ar brosiect RhEYDd wedi cael eu cyllido gan Natural England:

Asiantaeth yr Amgylchedd

Mae’r agwedd ganlynol ar brosiect RhEYDd wedi cael ei chyllido gan Asiantaeth yr Amgylchedd:

Cyllid allanol

Cronfa Ansawdd yr Amgylchedd Lleol Trefi Taclus Llywodraeth Cymru 2013

Sicrhawyd £30,000 o gronfa Ansawdd yr Amgylchedd Lleol Trefi Taclus Llywodraeth Cymru yn 2013. Defnyddiwyd y cyllid hwn ar gyfer y canlynol:

Cronfa Ecosystemau Gwydn Llywodraeth Cymru 2013-2015

Sicrhawyd £102,000 o Gronfa Ecosystemau Gwydn Llywodraeth Cymru yn 2013 i gyllido Prosiect RhEYDd tan fis Chwefror 2015. Mae’r cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i wneud y canlynol: