Cranc traeth Asia

Hemigrapsus sanguineus

Tarddiad: Brodor o orllewin y Môr Tawel, o Rwsia ar hyd arfordir Korea a Tsieina i Japan.

Cyfrwng cyflwyno: mae’n debygol ei fod wedi cael ei gyflwyno fel rhywogaeth wedi dianc mewn dwr balast o long. Fe’i cofnodwyd yn gyntaf yn Ne Cymru ac yng Nghaint yng ngwanwyn 2014. Mae esiamplau wedi’u cofnodi yn Jersey a Guernsey ers 2009

asian shore crab

Cranc bychan gyda chragen sgwâr sy’n amrywio o 35mm i 45mm mewn maint gyda thri ‘dant’ nodedig ar bob ochr. Y lliwiau’n amrywio o oren-frown i wyrdd-du ac mae eu coesau’n fandiau golau a thywyll.

Effeithiau:

Bioamrywiaeth: Mae crancod traeth Asia’n hollysyddion manteisgar a gallai hynny gael effaith sylweddol ar boblogaethau o grancod, pysgod a physgod cregyn brodorol, drwy darfu ar y we fwyd. Pan mae wedi sefydlu, mae’r cranc yn cystadlu yn erbyn y crancod traeth brodorol am fwyd a gofod.

Economaidd: Gallai fod yn niweidiol i gynhyrchu pysgod cregyn oherwydd fe allai ysglyfaethu ar rywogaethau pwysig yn fasnachol.