Chwistrell Fôr Garped

Didemnum vexillum

Tarddiad: Japan

Cyfrwng cyflwyno: Cyflwynwyd i ddyfroedd Prydain mewn sawl ffordd, gan gynnwys offer dyframaethu, glynu wrth gwch a dwr balast llong. Mae’r chwistrell fôr garped wedi cael ei chofnodi mewn cyfanswm o naw marina ym Mhrydain: G Cymru (1), Dyfnaint (2), Solent (5) a Clyde (1).

didemnum features

Infertebrata tiwbaidd disymud sy’n byw mewn clystyrau. Mae’n hawdd dweud y gwahaniaeth rhyngddi a chwistrellau môr eraill clystyrog, oherwydd ei ffurf labedog helaeth. Rydym yn gwybod am glystyrau o rywogaethau Didemnum yn tyfu ar ffurf carthenni neu fatiau sy’n gallu bod yn felynddu, hufen, melyn, oren neu binc eu lliw. Ymddangosiad tryleu, gwythiennau tywyll tebyg i ddail gyda thyllau, gwead cadarn a llyfn, corff tiwbaidd, llabedau afreolaidd sy’n gallu bod yn silindrog ac fel rhaff, gwastad, bwlbaidd neu ganghennog ac o faint sylweddol, gan ymestyn cymaint â metr o hyd. Maent yn glynu wrth is-haenau pridd ac yn gyffredin i lawr i ddyfnder o 30m. Maent yn goddef tymheredd sydd rhwng -2 a +24 ond dim ond mewn halltedd uwch na 26ppt maent yn gallu byw.

Effaith:

Bioamrywiaeth: mae clystyrau o Didemnum yn gallu tagu rhywogaethau brodorol eraill fel gwymon, cregyn bylchog, cregyn gleision ac wystrys.

Dymunoldeb ac Economi: Gall glynu cynyddol wrth strwythurau o wneuthuriad dyn, fel angorau a chewyll dyframaethu, arwain at sgil effaith economaidd. Hefyd, gall plâu o’r rhain effeithio ar safleoedd archeolegol o dan y ddaear, fel llongddrylliadau.

NNSS_Image_3365