Cragen las resog

Dreissena polymorpha

Tarddiad: De-ddwyrain Rwsia

Cyfrwng cyflwyno: rydym yn amau ei bod wedi cael ei chyflwyno fel rhywogaeth wedi glynu wrth gwch.

Adnabod:

zebra mussel features

Bach iawn, hyd at 30mm o hyd fel rheol, ond mae’n gallu tyfu i 50mm.

Bandiau golau a thywyll o liw, glas neu frown a melynwyn fel rheol.

Siâp ‘D’ nodedig.

Wedi glynu fel rheol, mewn grwpiau, i unrhyw beth cadarn o dan y dwr.

Effaith:

Bioamrywiaeth: Maent yn gallu addasu ecosystemau’n sylweddol drwy dagu rhywogaethau brodorol a hidlo maethynnau allan o’r dwr yn hynod gyflym.

Economaidd: Mae plâu mawr yn gallu blocio pibellau ac effeithio ar giatiau lociau a strwythurau caled eraill yn y dwr. Rydym yn gwybod am gwmnïau dwr sy’n gorfod gwario miloedd o bunnoedd y flwyddyn yn glanhau plâu o gregyn gleision rhesog o bibellau sydd wedi blocio. Erthygl newyddion y BBC yn tynnu sylw at drafferthion Anglian Water wedi pla o gregyn gleision rhesog.

NNSS_Image_2673

Rheolaeth:

Mae rheoli a chael gwared ar gregyn gleision rhesog yn eithriadol anodd, os nad amhosib. Mae cael gwared arnynt mor ddiurddas fel rheol â’u crafu oddi ar arwynebau caled sydd wedi’u heffeithio. Nid ydynt yn ymateb yn dda i wenwyn, gan eu bod yn gallu ei synhwyro yn y dwr a chau eu cregyn am hyd at 3 wythnos, nes bod y bygythiad wedi mynd heibio.

Mae dull newydd o fynd i’r afael â Chregyn gleision rhesog yn cael ei ddatblygu - ei enw yw Bio-fwled’. Tocsinau yw’r rhain wedi’u gorchuddio gan sylwedd i dwyllo’r Cregyn gleision rhesog i’w bwyta, heb ganfod y tocsin. Potasiwm clorid yw’r tocsin, sy’n ddiogel i’w ddefnyddio mewn system cyflenwi dwr.

Yr hyn sy’n bwysig er mwyn atal y cregyn gleision ymledol hyn rhag cyrraedd ein dyfrffyrdd yn y lle cyntaf yw cadw at weithdrefnau bioddiogelwch da a fydd yn helpu i alluogi hyn (Archwilio, Glanhau, Sychu).