Berdysen farwol

Dikerogammarus vilossus

Tarddiad: Rhanbarth Ponto-Caspian yn Ne-ddwyrain Ewrop.

Cyfrwng cyflwyno: rydym yn amau ei bod wedi cael ei chyflwyno yn nwr balast cwch masnachol neu hamdden.

Killer shrimp features

Berdysen dwr croyw sy’n fwy na’n berdys brodorol ni ac yn tyfu i hyd at 30mm, neu 10-20mm yn fwy cyffredin. Cefn rhesog fel rheol ac mae gan y gynffon ymwthiadau nodedig siâp côn nad ydynt yn nodwedd ar ein Gammarus pulex brodorol.

Effeithiau:

Bioamrywiaeth: Mae’n ysglyfaethwr barus iawn, yn lladd infertebrata brodorol ac yn bwydo ar facro algâu, micro-algâu, wyau pysgod a physgod mân. Mae’r benywod yn cael tua 3 deoriad gyda chyfartaledd o 150 o wyau ym mhob deoriad, felly mae’n gallu rheoli cynefin yn gyflym iawn a newid ei ecoleg yn sylweddol.

Rheolaeth:

Mae berdys marwol yn gallu byw mewn amgylcheddau sydd ag amodau amrywiol iawn, gan ddioddef ystod eang o dymheredd, hyd at 23°C, ac felly maent yn anodd eu lladd.

Mae bioddiogelwch yn allweddol er mwyn atal lledaeniad pellach y rhywogaeth yma yn y DU. Cadwch at arferion bioddiogelwch da bob amser Archwilio, Glanhau, Sychu