Un neu Ddau i Gadw Llygad Amdanynt

Mae llawer o rywogaethau estron ymledol eraill yn bygwth ymosod ar ddalgylch y Ddyfrdwy. Mae’r rhywogaethau hyn i’w canfod mewn dalgylchoedd afon cyfagos neu mae risg uchel iawn y byddant yn cael eu cyflwyno’n ddamweiniol o ardaloedd eraill yn y DU neu dramor.

killer shrimp EA

 

Berdysen farwol ...darllen mwy

 

 

 

NNSS_Image_2673

 

Cragen las resog ...darllen mwy

 

 

 

 

NNSS_Image_3490

 

Gwenynen feirch Asia ...darllen mwy

 

 

NNSS_Image_2856

 

Chwistrell fôr garped ...darllen mwy

 

 

 

asian shore crab

 

 

Cranc traeth Asia ...darllen mwy

 

 

 

Gyrodactylus salaris

 

Gyrodactylus salaris ...darllen mwy