Bresych drewllyd Americanaidd

Lysichiton americanus

Tarddiad: Gorllewin Gogledd America

Cyfrwng cyflwyno: Y fasnach planhigion addurnol

skunk cabbage id features

Planhigyn llysieuol bythol, gwydn sy’n cynhyrchu blodyn melyn llachar mawr gydag arogl amhleserus ar ddechrau’r gwanwyn ac wedyn dail hirgrwn gwyrdd cyfoethog.

Dail: mawr, sgleiniog a lledraidd ac yn tyfu mewn clwstwr wrth fôn y planhigyn. Mae pob deilen yn wyrdd llachar ac yn gallu tyfu i fod yn 70cm o hyd.

Blodau: y blodyn yn tyfu ar fflurgainc hir, lawn sydd wedi’i hamgylchynu gan strwythur melyn llachar o’r enw ‘fflurwain’. Blodeuo ddiwedd y gwanwyn - Mawrth-Mai – a’r blodau’n debyg i rai arwm gwyllt (pidyn y gog). Mae arogl drwg a chryf ar y blodau, fel drewgi, a dyna lle mae’r planhigyn yn cael ei enw. Yn gyffredinol, ni fydd yn blodeuo nac yn cael ffrwythau nes ei fod yn 2 i 3 oed ac efallai na fydd rhai planhigion unigol yn blodeuo bob blwyddyn.

Hadau: ar ôl blodeuo, mae tua 150-350 o aeron gwyrdd yn ffurfio ar bob sbadics. Mae pob un o’r rhain yn cynnwys 2 hedyn brown fel rheol, hyd at 1cm.

Effeithiau:

Bioamrywiaeth: pan mae’n ymledu, mae bresych drewllyd yn gallu ffurfio clystyrau trwchus gan gysgodi llystyfiant brodorol. Mae bresych drewllyd yn tyfu’n dda mewn coetiroedd gwlyb ac ar ymylon pyllau/nentydd ac mae’n gallu atal adfywiad y rhywogaethau brodorol drwy eu cysgodi.

NNSS_Image_3019 (1)

Rheolaeth:

Mecanyddol: ei gloddio allan o’r tir yn bosib ond rhaid bod yn drwyadl, gan fod system y gwreiddiau’n gallu bod yn helaeth iawn.

Cemegol: rhoi cemegyn glyffosad ar y dail yn effeithiol yn yr haf, cymorth yn angenrheidiol oherwydd y gorchudd cwyr a siâp y dail.