Dail parot

Myriophyllum aquaticum

Tarddiad: De America

Cyfrwng cyflwyno: Drwy’r fasnach planhigion dyfrol i’w ddefnyddio mewn pyllau ac acwaria.

parrots feather features

Mae’r planhigyn yn un pluog iawn. Mae i’w ganfod fel rheol mewn pyllau, cronfeydd dwr, ffosydd, corsydd a chamlesi ac mae’n gwneud yn dda mewn dyfrffyrdd llawn maethynnau.

Coesau: coesau llyfn sy’n tyfu i hyd at 2m o uchder. Mae’r coesau’n gallu bod yn y golwg uwch ben y dwr ac oddi tano. Maent yn codi’n fertigol allan o’r dwr i hyd at 30cm.

Dail: maent yn edrych fel plu, wedi’u trefnu’n droellau o 5 (4 neu 6 weithiau). 2-4cm o hyd fel rheol a lliw gwyrddlas cryf.

Blodau: disylw mewn pigau ar flaen yr egin newydd.

Hadau: amherthnasol, ymledu’n llystyfol a dim ond planhigion benywaidd sydd yn y DU.

Ni ddylid ei ddrysu gyda:

Myriophyllum sp brodorol, sydd â choesau sy’n dod i’r golwg a dail sydd mewn troellau o 3 neu 4. Rhawn y gaseg Hippuris vulgaris sydd, er ei fod yn codi i’r golwg, â dail bychain cul heb fod yn bluog ac maent mewn troellau o 6-12. Nid yw Cyrnddail Ceratophyllum demersum a C. submersum yn dod i’r golwg. Fioled y dwr Hottonia palustrus, nid yw’r dail mewn troellau ond maent i’w gweld bob yn ail ar hyd y coesau.

parrots feather similar sp

Effeithiau

Bioamrywiaeth: mae’n tyfu’n niferus mewn dwr addas, gan dagu’r planhigion brodorol fel rheol, a lleihau lefel y golau a’r ocsigen sy’n cefnogi’r anifeiliaid brodorol.

Dymunoldeb ac economeg: Mae poblogaethau trwchus o Ddail parot yn gallu arafu llif y dwr ar hyd camlesi, systemau rheoli llifogydd ac ati, gan arwain at gostau gwaredu a gwella’r llif. Mae plâu trwchus yn gallu cael effaith negyddol ar bysgodfeydd a chlybiau pysgota.

Parrots feather

Rheolaeth

Cemegol: Trin gyda chwynladdwr yn bosib, o ran y llystyfiant sydd yn y golwg, ond mae angen cymeradwyaeth gan swyddfa leol Asiantaeth yr Amgylchedd cyn eu trin.

Mecanyddol: Mae cael gwared ar y planhigyn drwy dorri a thynnu’n bosib, ond mae’n rhaid gwneud hynny fel bod yr holl ddeunydd sydd wedi’i dorri’n cael ei gasglu a’i symud o’r safle. Bydd angen sawl ymweliad er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ddileu’n llwyr.