Rhedyn y Dwr

Azolla filiculoides

Tarddiad: Gogledd America

Cyfrwng cyflwyno: Drwy’r fasnach planhigion dwr, yn cael ei werthu fel planhigyn pwll ac acwaria.

azolla features

azolla forms

Planhigyn dwr sy’n dod i’r golwg fel mwsogl arnofiol ar wyneb y dwr, yn wyrdd yn ystod yr haf fel rheol, ond yn troi’n goch yn hwyrach yn y flwyddyn. Mae i’w weld mewn dyfroedd llonydd ac, weithiau, mewn dwr araf iawn.

Coesau: hyd at 5cm o hyd gyda gwreiddiau crog syml.

Dail: bach iawn, hyd at 2.5mm, dau labed.

Hadau: amherthnasol, ymledu’n llystyfol pan mae darnau’n torri i ffwrdd a bydd yn ymledu’n rhywiol drwy gynhyrchu sborau.

Effeithiau:

Bioamrywiaeth: mae pla trwchus yn gallu gorchuddio darnau helaeth o ddyfrffyrdd, gan leihau’r golau i’r planhigion brodorol tanddwr. Pan fydd y planhigion brodorol yn marw ac yn dadelfennu, mae dadocsigeneiddio difrifol yn digwydd, sy’n effeithio wedyn ar blanhigion ac anifeiliaid eraill y dwr hwnnw.

Dymunoldeb: mae’n gallu ffurfio blanced drwchus sy’n gallu blocio pympiau a ffilteri dwr a gall amharu ar lif mewn mannau fel coredau a lociau. Mae blancedi trwchus sy’n gorchuddio dyfrffyrdd yn llwyr yn gallu bod yn beryglus i bobl ac i dda byw, sy’n eu camgymryd am dir cadarn, heb sylweddoli bod dwr dwfn oddi tanodd.

rob reader CABI

Rheolaeth:

Mecanyddol: nid yw offer torri confensiynol yn effeithiol er mwyn rheoli Azolla.

Cemegol: Chwynladdwr yw’r ffurf fwyaf effeithiol ar reolaeth. Gellir chwistrellu’r ffrondau arnofiol a bydd yn lladd y chwyn sy’n dod i’r golwg a’r chwyn arnofiol i gyd bron, os bydd y chwistrell yn mynd arnynt. Dylid defnyddio chwynladdwyr cyn i orchudd llawn ddatblygu dros wyneb y dwr, i sicrhau ei fod yn fwy effeithiol. Os nad yw hyn yn bosib, efallai y bydd rhaid chwistrellu eto i ladd unrhyw blanhigion sydd wedi goroesi.

Biolegol: Mae gwiddonyn, sy’n effeithiol yn erbyn y planhigyn hwn yn Ne Affrica, wedi cael ei weld ar sawl achlysur yn gysylltiedig ag Azolla yn y DU. Enw’r gwiddonyn yw Stenopelmus rufinasus ac mae wedi’i nodweddu gan gefn melyn rhesog. Mae’n rhyw 2mm o hyd. Dylid ei annog wrth ddod o hyd iddo.