Cimwch afon Americanaidd

Pacifastacus leniusculus

Tarddiad: Gogledd America

Cyfrwng cyflwyno: Cyflwynwyd i’r DU ar ddiwedd y 1970au fel ffynhonnell o fwyd, a chafodd ei ledaenu’n fwriadol i ddyfrffyrdd ledled y DU. Ymledodd yn fuan iawn i’r gwyllt ledled y dyfrffyrdd ac mae’n gallu croesi tir hyd yn oed, i heintio dyfrffyrdd newydd.

crayfish features

Un o’r cramenogion bach sy’n byw mewn dwr croyw ac yn debyg iawn i gimwch. Mae’n tyfu i hyd at 16cm. Y brif nodwedd ar gyfer eu hadnabod yw’r blotyn gwyrddlas/gwyn ar golfach y grafanc a’r lliw coch llachar o dan y grafanc.

Ni ddylid ei ddrysu gyda:

Mae’r cimwch afon crafangog gwyn brodorol, yr unig gimwch afon brodorol yn y DU, yn llawer llai, yn tyfu i ddim ond hyd at 10cm, ac mae ochr isaf y grafanc yn lliw gwyn budr/pinc. Mae gan y rhigol serfigol (y llinell rhwng y pen a’r corff) bigau ond mae’r un rhigol ar gimwch afon Americanaidd yn llyfn.

Effaith:

Bioamrywiaeth: Mae’r cimwch afon Americanaidd yn cario clefyd ffwngaidd (pla’r cimwch afon) sy’n angheuol i’r cimwch afon crafangog gwyn brodorol sydd mewn perygl yng Nghymru, Lloegr ac Iwerddon. Mae hefyd yn bwydo ar amrywiaeth o infertebrata’r dwr ac wyau pysgod ac yn cystadlu am gynefin, gan effeithio’n uniongyrchol ar boblogaethau brodorol o bysgod.

Dymunoldeb: Mae eu tueddiad i dyllu’n arwain at dyllu i mewn o dan lannau afonydd, gan gynyddu erydiad.

NNSS_Image_3491