Diwrnod Mawr Dyfrdwy – Y Mewnlifiad 2014

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad yn 2013, lansiwyd Diwrnod Mawr Dyfrdwy – Y Mewnlifiad 2014 yn ystod wythnos olaf mis Mehefin ym Mharc Gwledig Ty Mawr.

Eleni, dechreuwyd y digwyddiad â chinio bys a bawd a sgyrsiau ac arddangosfeydd gan brosiectau Rhywogaethau Estron Goresgynnol lleol. Daeth gwirfoddolwyr lleol, sefydliadau cadwraeth, elusennau, busnesau a phwysigion y cyngor i glywed am lwyddiant y digwyddiad yn 2013, a’r modd yr oedd y trefnwyr wedi adeiladu ar hynny ac wedi creu ystod ehangach o weithgareddau ar gyfer 2014.

Ar ôl clywed yr areithiau a gweld fideo byr o’r digwyddiad yn 2013, aethom i lan yr afon i weld rhai arddangosiadau o rywfaint o’r gwaith arall sy’n digwydd yn nalgylch afon Dyfrdwy i reoli rhywogaethau estron goresgynnol. Cafodd yr agwedd hon ei harwain gan Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru a ddangosodd y technegau a ddefnyddir i reoli clymog Japan ar lannau’r afon.

DINNS Press (c) Tom Marshall-6

Yn ogystal â’r arddangosiadau cyflym a gafwyd yn ystod y digwyddiad lansio, cafwyd diwrnod llawn o arddangosiadau yn ystod y lansiad cyhoeddus a gynhaliwyd ym Mharc Gwledig Ty Mawr ddydd Sadwrn 28 Mehefin. Roedd y rhain yn cynnwys arddangosiadau o wahanol ddulliau o reoli Jac y neidiwr, a oedd yn cynnwys y canlynol: ei dynnu â llaw, ei bladuro, ei strimio a’i dorri â pheiriant ffustio. Yn ogystal, roedd gwirfoddolwyr o Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru wrth law i arddangos technegau ar gyfer rheoli clymog Japan, a oedd yn cynnwys chwistrellu ei goesyn a’i chwistrellu gan ddefnyddio cnapsach.

flail mowing demo

brushcutting demo

Yn ogystal â’r arddangosiadau cyflym a gafwyd yn ystod y digwyddiad lansio, cafwyd diwrnod llawn o arddangosiadau yn ystod y lansiad cyhoeddus a gynhaliwyd ym Mharc Gwledig Ty Mawr ddydd Sadwrn 28 Mehefin. Roedd y rhain yn cynnwys arddangosiadau o wahanol ddulliau o reoli Jac y neidiwr, a oedd yn cynnwys y canlynol: ei dynnu â llaw, ei bladuro, ei strimio a’i dorri â pheiriant ffustio. Yn ogystal, roedd gwirfoddolwyr o Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru wrth law i arddangos technegau ar gyfer rheoli clymog Japan, a oedd yn cynnwys chwistrellu ei goesyn a’i chwistrellu gan ddefnyddio cnapsach.

P1090259 (640x360)

Cadwch eich llygaid ar agor am Ddiwrnod Mawr Dyfrdwy – Y Mewnlifiad 2015.