Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy – Yr Ymosodiad 2013

Ym mis Mehefin 2013, cynhaliwyd digwyddiad cyntaf Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy – Yr Ymosodiad, yn nalgylch y Ddyfrdwy.

Trefnwyd brecwast ym Mharc Gwledig Ty Mawr, Wrecsam fore Gwener 28ain Mehefin, a daeth gwirfoddolwyr lleol, sefydliadau cadwraeth, elusennau, busnesau a chynghorwyr at ei gilydd i lansio Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy - Yr Ymosodiad. Cyflwynwyd sgyrsiau gan gynrychiolwyr lleol a chenedlaethol, gan gynnwys Richard Lucas o Ymddiriedolaeth y Ddyfrdwy yng Nghymru, y Cynghorydd Carolyn Thomas, Cadeirydd a Hyrwyddwr Bioamrywiaeth Cyngor Sir y Fflint, ac Olaf Booy, Ysgrifenyddiaeth Rhywogaethau Estron Prydain Fawr. Roedd arddangosfeydd wedi’u trefnu o amgylch yr ystafell a darparwyd y bwyd ar gyfer y digwyddiad gan Fferm Organig Rhug.

BDDTI launch event 2013 WELSH caption

Ar ôl y lansiad, brysiodd llawer o’r trefnwyr i safleoedd amrywiol ledled y dalgylch ar gyfer diwrnod o dynnu’r Ffromlys chwarennog, gyda gwirfoddolwyr o bob oedran a chefndir. Cynhaliwyd mwy o ddigwyddiadau “ffustio’r ffromlys” ar y dydd Sadwrn a chafwyd barbeciw ar ddiwedd rhai ohonynt, i ddathlu llwyddiant a gwaith caled y gwirfoddolwyr.

Cynhaliwyd 17 digwyddiad i gyd ledled y dalgylch, o Gaer i’r Bala. Treuliwyd mwy na 1200 o oriau o amser gwirfoddoli yn rheoli’r RhEY yn ystod y deuddydd, sy’n gamp ffantastig.

Smaller Group With Balsam WELSH caption

Roedd digwyddiad 2013 yn llwyddiant ysgubol a phenderfynwyd y byddai’n cael ei gynnal eto, yn bendant, yn 2014.