Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy – Yr Ymosodiad

Yn 2012, daeth partneriaid grwp llywio Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy (diwrnod o lanhau’r afon) ac unigolion allweddol sy’n gweithio yn y sector bywyd gwyllt at ei gilydd i ehangu llwyddiant digwyddiad Glanhau Afon Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy. Canolbwyntiodd y diwrnod Glanhau Afon ar glirio sbwriel o ddalgylch afon Dyfrdwy ac, ers ei lansio yn 2008, mae wedi bod yn llwyddiant mawr, gan gynnwys miloedd o bobl a busnesau lleol. Gyda Rhywogaethau Estron Ymledol (RhEY) yn broblem mor fawr yn Nalgylch y Ddyfrdwy, mae’r grwp llywio wedi penderfynu y byddai ail Ddiwrnod Mawr y Ddyfrdwy yn syniad da, i helpu i greu ymwybyddiaeth o’r broblem a hefyd i roi ffocws newydd i’r criw o wirfoddolwyr sydd wedi sefydlu yno.

Cynhelir Digwyddiad Glanhau Afon Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy ym mis Medi bob blwyddyn, sy’n rhy hwyr i reoli llawer o’r RhEY yn effeithiol. I gyd-fynd â’r amser gorau i reoli’r RhEY, trefnwyd y digwyddiad newydd ar gyfer dechrau’r haf, ac roedd angen enw newydd hefyd ... Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy - Yr Ymosodiad.

Big Dee Day TI logo

Mae Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy - Yr Ymosodiad yn cael ei lansio ar benwythnos olaf mis Mehefin bob blwyddyn gyda rhaglen o ddigwyddiadau gwirfoddol drwy gydol mis Gorffennaf. Mae’r digwyddiad yn ffordd wych i ni greu mwy o ymwybyddiaeth o’r RhEY a’u heffeithiau, drwy gynnig cyfle i bobl a busnesau lleol gymryd rhan yn y gwaith o’u rheoli. Mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau rheoli wedi’u hanelu at reoli’r Ffromlys chwarennog, sy’n addas i’r gwirfoddolwyr oherwydd, yn wahanol i rai RhEY, does dim angen unrhyw hyfforddiant arbenigol na thrwyddedau i’w reoli!

Diddordeb?

Os hoffech chi gymryd rhan ar Ddiwrnod Mawr y Ddyfrdwy - Yr Ymosodiad, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr, i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiad eleni, neu cliciwch yma i fynd i’n hadran ‘Cymryd Rhan’.

Noddi Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy – Yr Ymosodiad

Rydym bob amser yn chwilio am nawdd ar gyfer ein digwyddiadau. Mae angen offer Iechyd a Diogelwch ar gyfer yr holl ddigwyddiadau, fel menig a siacedi llachar, ac rydym yn croesawu cymorth gyda chynhyrchu eitemau hyrwyddo hefyd, fel crysau T a bagiau ysgafn, a hyd yn oed darparu bwyd a diod ar gyfer y digwyddiadau gwirfoddoli.

Cysylltwch â ni yma ac fe gawn drafod eich cyfraniad at Ddiwrnod Mawr y Ddyfrdwy - Yr Ymosodiad.