Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy – Cymryd Rhan

Mae Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy - Yr Ymosodiad yn ddigwyddiad ledled dalgylch Afon Dyfrdwy sy’n canolbwyntio ar geisio lleihau’r rhywogaethau estron ymledol sydd yno. Mae’r rhywogaethau hyn yn effeithio ar ein bywyd gwyllt brodorol, ein hiechyd, yr economi a’r ffordd rydym yn byw. Ymunwch â ni ar un neu fwy o’n dyddiau gweithredu niferus, i’n helpu i warchod amgylchedd unigryw yr afon hon.

calendar BDDTI 2014

When

What

Where

Who

27th June Lansiad swyddogol Parc Gwledig Ty Mawr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
28th June Arddangosfeydd cyhoeddus Parc Gwledig Ty Mawr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
28th June Ffustio’r Ffromlys Nant Swinchiard, Fflint Cadwch Gymru’n Daclus
4th July Ffustio’r Ffromlys Corwen AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
9th July Ffustio’r Ffromlys Parc Gwledig Ty Mawr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
9th July Crancod manegog Tsieina Caer Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
11th July Ffustio’r Ffromlys Y Bala Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
11th July Ffustio’r Ffromlys Corwen AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
14th July Ffustio’r Ffromlys Tilston Ymddiriedolaeth Natur Swydd Caer
15th July Ffustio’r Ffromlys Farndon Ymddiriedolaeth Natur Swydd Caer
16th July Ffustio’r Ffromlys Y Bala Cymdeithas Eryri
17th July Ffustio’r Ffromlys Erddig Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
18th July Ffustio’r Ffromlys Corwen AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
19th July Ffustio’r Ffromlys Caergwrle Cyngor Sir y Fflint
20th July Ffustio’r Ffromlys Y Bala Cymdeithas Eryri
21st July Ffustio’r Ffromlys Tilston Ymddiriedolaeth Natur Swydd Caer
23rd July Ffustio’r Ffromlys Tilston Ymddiriedolaeth Natur Swydd Caer
25th July Ffustio’r Ffromlys Tilston Ymddiriedolaeth Natur Swydd Caer
26th July Ffustio’r Ffromlys Nant Swinchiard, Fflint Cadwch Gymru’n Daclus
26th July Ffustio’r Ffromlys Y Bala Cymdeithas Eryri
30th July Ffustio’r Ffromlys Parc Gwledig Ty Mawr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
31st July Ffustio’r Ffromlys Y Bala Cymdeithas Eryri

Rhagor o wybodaeth a lluniau ar gael ar y dudalen: http://www.facebook.com/bigdeedaytheinvasion