Rhododendron ponticum

Tarddiad: De ddwyrain Ewrop/ Gorllewin Asia (credir mai o Sbaen y daeth stoc y DU)

Cyfrwng cyflwyno: Cyflwynwyd gan arddwyr ar ddiwedd y 18fed ganrif i barciau a choetiroedd.

rhode id

Effeithiau:

Bioamrywiaeth: Mae Rhododendron yn gallu atgynhyrchu’n gyflym iawn o hadau, crachgoed a gwreiddigion, gan ffurfio clymau neu lystyfiant bythwyrdd na ellir treiddio iddo. Mae’r clymau trwchus yn cysgodi’r holl lystyfiant oddi tano ac mae’r sbwriel dail sy’n cronni’n creu amgylchedd diffrwyth i fywyd gwyllt bach.

Mae’r Rhododendron yn blanhigyn cynhaliol i’r pathogen ffwngaidd Phytophthora ramorum sy’n cael ei alw’n Farwolaeth Sydyn y Dderwen. Mae rhododendron heintus yn gallu lledaenu’r clefyd hwn i goed iach mewn parciau a choetiroedd.

Dymunoldeb: Mae clystyrau trwchus o Rododendron yn gallu atal mynediad yn llwyr, oherwydd y mas clymog o ganghennau ac ymledyddion.

rhodes GBNNSS

Rheolaeth:

Cemegol: Mae chwistrellu chwynladdwr yn uniongyrchol i goesau planhigion mawr yn effeithiol ac mae’n haws symud y deunydd marw wedyn.

Mecanyddol: Mae torri a thynnu gyda llaw neu lif gadwyn, ac wedyn naddu neu losgi’r deunydd, yn gyffredin. Mae’r coesau sydd wedi’u torri angen triniaeth gemegol wedyn i’w hatal rhag aildyfu. Mae trosol a thomwellt yn ddull a ddefnyddir i gael gwared ar fwlb y gwreiddyn ac i atal yr angen am reolaeth gemegol ddilynol.