Cymryd Rhan - Rhwydwaith Ceidwaid Afon Gwirfoddol

Mae ein Ceidwaid Afon Gwirfoddol yn unigolion sy’n teimlo’n angerddol dros warchod a hyrwyddo darn penodol o’u hafon leol.

Fel Ceidwad Afon Gwirfoddol, byddem yn hoffi i chi “gymryd perchnogaeth” ar ddarn o lan yr afon yn nalgylch y Ddyfrdwy a bod yn llygaid a chlustiau i Brosiect RhEYDd ar y tir, gan helpu i ganfod problemau gyda RhEY.

Dyma rai pethau sy’n ein helpu ni fel rhan o’r rôl hon:

Nid oes nifer penodol o oriau ar gyfer y rôl hon a chi fydd yn dewis beth fyddwch yn ei wneud. Gofynnir i Geidwaid Afon Gwirfoddol gadw cofnod o’u horiau a’u milltiroedd, fel bod Prosiect RhEYDd yn gallu manteisio ar gyfleoedd cyllid cyfatebol a chadw cofnod o’r costau teithio a’u had-dalu i’r Ceidwaid Afon Gwirfoddol.

Bydd hyfforddiant anffurfiol (gan gynnwys canllawiau poced) ar gyfer adnabod rhywogaethau estron ymledol yn cael ei ddarparu.

Rhoddir blaenoriaeth i gynnig mwy o hyfforddiant ffurfiol mewn technegau rheoli (gan gynnwys torri llwyni a chwistrellu chwyn).

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

BYP JKW spraying