Cymryd Rhan - Rheoli RhEY

Rydym bob amser yn chwilio am fwy o bobl i ymwneud â rheoli rhywogaethau estron ymledol y dalgylch.

Mae mwyafrif gweithlu Prosiect RhEYDd yn wirfoddolwyr a grwpiau gwirfoddol sy’n gweithio gyda ni er mwyn mynd i’r afael â RhEY yn eu hardal leol. Efallai eich bod chi neu eich grwp eisiau mynd i’r afael â RhEY eich ardal leol, neu efallai eich bod yn chwilio am grwp i ymuno ag o.

Hyfforddiant

Rydym yn cynnig hyfforddiant yn y technegau amrywiol a ddefnyddir ar gyfer pob rhywogaeth, gan gynnwys tynnu gyda llaw ar gyfer y Ffromlys chwarennog, ac rydym hefyd yn cynnig nifer cyfyngedig o lefydd ar gyrsiau hyfforddi cenedlaethol, fel Defnydd Diogel o Blaleiddiaid yn agos at ddwr (PA6AW) a hyfforddiant torri llwyni.

vol training

Offer

Er mwyn gwneud gwaith rheoli, gallwn helpu eich grwp i brynu offer rheoli fel chwistrellwyr ar eich cefn, citiau chwistrellu coesau ac offer torri. Hefyd, gallwn helpu eich grwp drwy ddarparu offer diogelwch fel rhydwyr, siacedi achub bywyd a menig ar gyfer gweithio ar lannau afonydd. Fel dewis arall, mae partneriaid y prosiect yn gallu benthyg offer i’ch grwp am gyfnodau byr, er mwyn i’r gwaith gael ei wneud heb fod angen poeni am storio offer a chemegau drud.

Weedspraying Sodylt by WDT volunteer

Dyddiau tasg i wirfoddolwyr

Mae partneriaid cyflawni’r prosiect yn chwilio yn aml am wirfoddolwyr i ymuno â nhw ar ddyddiau tasg i fynd i’r afael â RhEY mewn ardaloedd penodol. Mae rhestr ddiweddar o’r dyddiau tasg ledled y dalgylch i’w gweld yma a hefyd y wybodaeth gyswllt, fel eich bod yn gallu cysylltu ag arweinydd y dasg yn uniongyrchol.

Mae dyddiau tasg yn brofiad gwych i unigolion a grwpiau, a hefyd i grwpiau corfforaethol sy’n chwilio am ddyddiau meithrin tîm. Gellir eu trefnu i ddiwallu anghenion penodol eich sefydliad. Rydym yn codi ffi fechan o £50 am ddigwyddiadau corfforaethol, sy’n cael ei roi’n ôl yn syth i brosiect RhEYDd, fel ein bod yn gallu parhau i gynnal ein gwaith.

10509532_448361821972841_2724719308924325021_n

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y gwaith o reoli RhEY dalgylch y Ddyfrdwy, cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.