Cymryd Rhan

Rydym bob amser yn chwilio am bobl i gymryd rhan gyda Phrosiect RhEYDd mewn unrhyw ffordd. Mae llawer o wahanol ffyrdd i gymryd rhan gyda’r prosiect a bydd y rhain nid yn unig yn galluogi i ni wireddu gweledigaeth y prosiect, ond hefyd, byddant o fudd i chi fel unigolyn, grwp, sefydliad neu fusnes.

Cyflwyno cofnod

Mae’r rhywogaethau estron ymledol yn cael eu tangofnodi yn aml, yn enwedig rhai o’r rhywogaethau mwyaf cyffredin, fel Canclwm Japan, y Ffromlys chwarennog a’r Minc Americanaidd. Er mwyn rheoli’r rhywogaethau hyn yn briodol, mae’n hanfodol ein bod yn gwybod lle maen nhw. Dyma lle mae eich cofnodion chi’n hanfodol bwysig… mwy

Rheoli RhEY

Rydym bob amser yn chwilio am fwy o bobl i ymwneud â rheoli rhywogaethau estron ymledol yn y dalgylch. Efallai eich bod chi neu eich grwp eisiau mynd i’r afael â’r RhEY yn eich ardal leol neu efallai eich bod yn chwilio am grwp i ymuno ag o. Rydym yn cynnig hyfforddiant ar y technegau amrywiol ar gyfer rheoli pob rhywogaeth… mwy

Arolygon RhEY

Mae arolygon yn hanfodol i’n helpu ni i wybod am ddosbarthiad Rhywogaethau Estron Ymledol dalgylch y Ddyfrdwy ac i’n galluogi i sicrhau bod strategaethau rheoli effeithiol yn cael eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â’r RhEY. Rydym bob amser yn chwilio am arolygwyr gwirfoddol, i geisio sicrhau bod y dalgylch cyfan yn cael ei arolygu ... mwy

Addysg ac Ymwybyddiaeth

Mae Prosiect RhEYDd bob amser yn chwilio am gyfleoedd i addysgu eraill am rywogaethau estron ymledol a’u bygythiadau. Mae creu ymwybyddiaeth o’r materion hyn yn bwysig er mwyn helpu pobl i ddeall nid yn unig y gwaith rydym yn ei wneud, ond hefyd eu rôl hwy yn y gwaith. Mae Prosiect a Phartneriaid RhEYDd ar gael i… mwy

Rhwydwaith Ceidwaid Afon Gwirfoddol

Mae Rhwydwaith Ceidwaid Afon Gwirfoddol Prosiect RhEYDd wedi cael ei sefydlu er mwyn creu rhwydwaith o wirfoddolwyr brwd ledled dalgylch y Ddyfrdwy. Y nhw yw ein llygaid a’n clustiau ni ar y ddaear. Mae pob Ceidwad Afon yn mabwysiadu darn o lan yr afon a gofynnir iddynt adrodd yn ôl am unrhyw broblemau gyda RhEY, gwaith rheoli neu… mwy