Cymryd rhan - Cyflwyno Cofnod

Gallwch weld y cofnodion presennol ar gyfer Rhywogaethau Estron Goresgynnol ar wefan mapio’r prosiect, a ddyluniwyd gan COFNOD YMA.

Mae angen eich cofnodion arnom, yn enwedig ar hyd glannau’r afon, er mwyn ein helpu i dargedu ein hymdrechion i reoli rhywogaethau estron goresgynnol a’u hatal rhag ymledu yn nalgylch afon Dyfrdwy.