Cymryd Rhan - Arolygon y RhEY

Mae arolygon yn hanfodol i’n helpu ni i wybod am ddosbarthiad Rhywogaethau Estron Ymledol dalgylch y Ddyfrdwy a’n galluogi i sicrhau bod strategaethau rheoli effeithiol yn eu lle i fynd i’r afael â nhw.

Rydym bob amser yn chwilio am arolygwyr gwirfoddol i’n helpu i sicrhau ein bod yn gallu goruchwylio rhan helaeth o ddalgylch y Ddyfrdwy bob blwyddyn, er mwyn deall dosbarthiad RhEY dalgylch y Ddyfrdwy yn llawn, a gweld pa mor effeithiol yw ein rhaglen reoli.

raft survey

Hyfforddiant

Rydym yn cynnig hyfforddiant llawn yn y technegau arolygu ar gyfer pob rhywogaeth ac yn darparu’r offer arolygu a diogelwch sydd ei angen i gynnal arolwg ar ran y prosiect.

Amseru

Yr amser gorau i gynnal arolygon ar RhEY yw rhwng misoedd Mai a Medi, oherwydd dyma pryd mae’r rhan fwyaf o rywogaethau ar eu mwyaf toreithiog. Fodd bynnag, gellir gweld rhai rhywogaethau drwy gydol y flwyddyn, oherwydd y ffordd maent yn marw (yn achos planhigion) neu oherwydd y newid yn eu hymddygiad oherwydd pwysau ar adnoddau fel bwyd.

Rhywogaethau

Mae angen arolygu’r holl rywogaethau yn yr adran Ar y Ddyfrdwy ar y wefan hon bob blwyddyn, ond ceir hefyd rai i ‘gadw llygad amdanynt’ ac rydym yn gofyn i bobl fod ar eu gwyliadwriaeth amdanynt.