Cymryd Rhan – Addysg ac Ymwybyddiaeth

Mae Addysg ac Ymwybyddiaeth yn allweddol i ledaenu’r gair am rywogaethau estron ymledol a’u heffeithiau. Mae Prosiect RhEYDd yn cynnig sgyrsiau i grwpiau, ysgolion a sefydliadau lleol, ac i unrhyw bartïon eraill sydd â diddordeb, ac mae’n cynhyrchu ac yn dosbarthu deunyddiau addysgol ac yn darparu hyfforddiant.

Sgyrsiau

Mae Prosiect RhEYDd a’i bartneriaid yn gallu cynnig cyflwyno sgyrsiau difyr, llawn gwybodaeth am Brosiect RhEYDd, rhywogaethau estron ymledol a’u heffeithiau, a bioddiogelwch. Gellir addasu’r sgyrsiau hyn i ddiddordebau a gofynion penodol y gynulleidfa, gan sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn ddefnyddiol.

Os hoffech gael sgwrs gan y prosiect neu ei bartneriaid, cysylltwch â ni yma.

Deunyddiau addysgol

Mae gan Brosiect RhEYDd nifer cyfyngedig o adnoddau addysgol ar gyfer rhywogaethau estron ymledol ac rydym yn gallu eu dosbarthu am ddim i grwpiau, ysgolion, sefydliadau ac unigolion. Maent yn cynnwys y canlynol:

Hefyd, gall y prosiect eich cyfeirio at adnoddau ar-lein eraill sy’n ddefnyddiol ar gyfer addysg ac ymwybyddiaeth. Edrychwch ar ein tudalen Dolenni am ragor o wybodaeth.

10497911_254668404656996_9117893886841752656_o10549962_254668467990323_8131142407120622559_o

Hyfforddiant

Hefyd mae Prosiect RhEYDd yn gallu cynnig hyfforddiant pwrpasol i’ch sefydliad neu eich grwp mewn tri maes allweddol:

Mae’r sesiynau hyfforddi hyn yn cael eu creu i fodloni eich gofynion chi ac yn para hanner diwrnod fel rheol. Os hoffech gael gwybod mwy am yr hyfforddiant hwn, cysylltwch â ni.