Gweithdai Bioddiogelwch

Mae Gweithdai Bioddiogelwch yn ffordd wych i ni ledaenu’r neges ynghylch pa mor bwysig yw bioddiogelwch i wahanol gynulleidfaoedd targed. Maent yn gyfle i ni rannu arferion gorau a chreu mwy o ymwybyddiaeth o RhEY a sut maent yn cael eu lledaenu.

Y Gweithdai

Yn 2014, cynhaliwyd gweithdai bioddiogelwch gan Brosiect RhEYDd a phartneriaid y prosiect. Roedd dau o’r gweithdai ar gyfer y rhai sy’n gweithio ac yn gwirfoddoli mewn cadwraeth a rheoli tir ac roedd y trydydd gweithdy ar gyfer darparwyr a hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored.

Biosecurity Workshop

Cafodd pawb a oedd yn bresennol gyfle i ddysgu am elfennau ymarferol bioddiogelwch da, gan ddefnyddio ystod o ddillad ac offer maent yn gyfarwydd â’u defnyddio yn ystod eu trefn ddyddiol a’u gweithgareddau hamdden.

comp 3

Citiau Bioddiogelwch

Cafodd pob cyfranogwr yn y gweithdy becyn bioddiogelwch unigol am ddim hefyd, fel eu bod yn gallu rhoi mesurau bioddiogelwch sylfaenol ar waith tra maent allan yn yr awyr agored.