Prosiect Rhywogaethau Estron Ymledol y Ddyfrdwy

Mae Prosiect Rhywogaethau Estron Ymledol y Ddyfrdwy yn fenter partneriaeth ar gyfer dalgylch cyfan a’i nod yw cydlynu’r gwaith o reoli a monitro Rhywogaethau Estron Ymledol (RhEY) yn nalgylch y Ddyfrdwy er mwyn sicrhau bod dull unedig o reoli RhEY yn cael ei roi ar waith. Hefyd, bydd y prosiect yn gweithio i greu mwy o ymwybyddiaeth o rywogaethau estron ymledol a bioddiogelwch yn nalgylch y Ddyfrdwy, er mwyn sicrhau bod ein bywyd gwyllt brodorol yn cael ei warchod ar gyfer y dyfodol.

WDT Vols at Corwen strimming HB Caption WELSH

Mae Rhywogaethau Estron Ymledol (RhEY) yn rhywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion nad ydynt yn frodorol i’r DU ac maent yn achosi difrod i’n hamgylchedd, ein heconomi, ein hiechyd a’n ffordd o fyw. Ar lannau’r Ddyfrdwy, mae RhEY, fel y Ffromlys Chwarennog a Chanclwm Japan, yn lleihau bioamrywiaeth, yn cynyddu erydiad ac yn cyfyngu ar fynediad i’r afon ar gyfer hamdden.

Mae sawl grwp amrywiol yn rheoli RhEY yn Nalgylch y Ddyfrdwy ac mae sawl ffordd i chi ymwneud â’r prosiect.

Mae’r wefan hon yn gweithredu fel porth i Brosiect Rhywogaethau Estron Ymledol y Ddyfrdwy. Yma, bydd posib i chi gael gwybodaeth am RhEY a bioddiogelwch, cyflwyno cofnodion rhywogaethau a darganfod ffyrdd i chi ymwneud â gwaith y prosiect.

Mae posib cael y wybodaeth ddiweddaraf am Brosiect Rhywogaethau Estron Ymledol y Ddyfrdwy drwy ein dilyn ni ar Facebook, twitter, Pinterest neu Google Plus. Cliciwch ar yr eiconau isod i fynd i’n tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol.